Tetthetsprøving

Kontrollerer at rørene er tette

Nytt Rør AS - Tetthetsprøving

Info

Vår søsterbedrift Mortens Rørinspeksjon AS utfører VA-kontroll i form av trykk- og tetthetsprøving, da i hovedsak i et ledd av nyanleggskontroll.

Trykkprøving

Trykkprøving gjennomføres oftest på vannledninger og pumpeledninger. Ledningen avstenges med ventil eller blindflens. Først fylles ledningen med vann, dernest tilføres vann gjennom en serviceventil med en pumpe. Trykket økes til det ledningens tillatte trykk. Når den gitt prosessen er gjennomført og følger kravene godkjennes ledningen.

Trykkprøving skal utføres etter NORVAR VA-miljøblad 25, NS-EN 3551.

NS-EN 805Vi har utstyr til å trykkprøve etter den nye standarden NS-EN 805, som vi foreløpig venter med å bruke, da det er en del problemer relatert til denne. Rørinspeksjon Norge har utarbeidet et brev til Standard Norge hvor problemene rundt den nye standarden blir adressert, se følgende link: http://rin-norge.no – Brev til Standard Norge.

Tetthetsprøving

Trykkløse rør blir testet med luft. Dette blir gjort for å kontrollere at rørene er tette. Det settes inn tetteballer i hver ende av ledningen. Den ene tetteballen har et gjennomløp slik at en kan blåse luft inn i den tettede ledningen. Når en har fått et trykk på en meter vannsøyle (0,1 bar) stenges ledningen. Det varierer ut i fra dimensjon og lengde hvor lenge målingen skal vare og hvor stor synk det kan være for at ledningen kan godkjennes.

Tetthetsprøving skal utføres etter NORVAR VA-miljøblad 24, NS-EN 1610.

Desinfisering / nøytralisering

Alle nye vannledninger skal desinfiseres før de tas i bruk. Desinfiseringen utføres ved at man tilfører natriumhypoklorit (klor) inn i ledningen. Blandingen skal inneholde 30 ppm. klor, som skal ha en virkningstid på et døgn.

Hvis ledningen har rest av klor kan nøytraliseringen starte. Nøytralisering utføres fordi klorblandingen kan forurense.

Natriumtiosulfat tilføres vannstrømmen på utappingspunktet. Når ledningen er fri for klor er vår oppgave utført. Det skal i tillegg tas vannprøve for analysering.

Desinfisering skal utføres etter NORVAR VA-miljøblad 39.

Mistenker du at rørene dine lekker?

Vi står klare til å hjelpe!