Høytrykksspyling

Info

I forbindelse med rørfornying eller åpning av tette rør er det viktig å foreta en kontrollert høytrykksspyling.

 

Metoden benyttes for åpning av tette rør. Videre kan vi fjerne slam, fett, grus, avleiringer, røtter, rust og andre fremmedlegemer som tetter rørene. Metoden med høytrykksspyling er en av de mest effektive metodene å fjerne noe som har stoppet rørene med. Hvis du får kloakk flytende inn i boligen, eller du hører en klukkelyd fra rørene bør du kontakte oss. Dette er tegn på at rørene er tette. Høytrykksrens er i stor grad utrykning til fortvilte mennesker som oppdager hvor viktig et velfungerende rørsystem er først når det ikke fungerer. Det er flere og flere personer som velger å spyle rørene for å vedlikeholde rørene i bygget. Dette gjelder spesielt boliger som har gamle avløpsledninger. Denne spylingen er del av vedlikeholdet for å forhindre forstoppelser og oversvømmelser.

 

Høytrykksspyling av rørene blir ofte gjort i akutte situasjoner for å åpne tette rør, eller det blir gjort for å forhindre at rørene skal bli tette.

Vann med høytrykk

Til dette benytter vi vann med høyt trykk. Når det gjelder innvokste røtter, brukes fres og kutter i tillegg. Vi bruker en spylebil til høytrykksspyling av rørene. Denne bilen har lang rekkevidde og vi kan nå både hus, leiligheter og næringsbygg.

Høytrykksspyling er ofte nødvendig for å gjennomføre en tilfredsstillende rørinspeksjon. Det å åpne tette avløp kontra å rense dem for avleiring etc., krever forskjellig utstyr og er ganske ulike operasjoner. Rens av rør er nødvendig før man utfører en eventuell rørfornying. Spyling av rørene utføres ofte fra en stakeluke, kum, sluk, eller fra en demontert vannlås under vasken.

Ofte stilte spørsmål.

Vi kan åpne og rense alle typer rør i alle dimensjoner med bruk av vann med høytrykk. Vi tilpasser vanntrykk, vannmengde og spyledyser til rørets dimensjon og tilstand. Det er dermed veldig viktig at høytrykksspyling av vannrør og avløpsrørene blir gjort av fagfolk. Hvis dette blir utført feil kan de gi skader på rørene og bygget.

Andre typiske oppdrag for høytrykksspyling er tining av fryste rør, rengjøring av vannrørene, spyling av overvannsledninger og stikkledninger, og spyling og rengjøring av brønner og sisterner.

Stridsklevenga Borettslag

Det hadde oppstått sprekker og hull i bunnledninger av materialet ABS-plast på stikkledningene fra kommunalt anlegg og inn til rekkehus.

om