Rørfornying

Nye rør på innsiden av de gamle rørene

Info

Rørfornying er et samlebegrep for installasjon av nye rør på innsiden av gamle rør. Dette gjennomføres uten å grave opp hage, pigge kjeller/ badegulv eller rive ned vegger. Med rørfornying slipper du de store ødeleggelsene som kan komme av å skifte rør. Vi kan foreta rørfornying i borettslag, private boliger og offentlige bygg.

Ulike avløpsrør har ulik levetid og forenklet kan vi si at rør som er 30-50 år gamle kan ha mistet noe – eller mye av sin opprinnelige funksjon. Rørenes funksjon og standard påvirkes av faktorer som råvarer, bevegelser i huset og hva som renner igjennom rørene. Dette kan gi skader på rørene som gjør at de må skiftes. Svanker, store forskyvninger på ledningene, eller store brudd på rørene kan være grunner til at rørfornying ikke er mulig, og de tradisjonelle metodene for fornying av rør må brukes.

Ved rørfornying er det første vi gjør en rørinspeksjon av rørtraseen. Vi vil se etter skader på rørnettet, og ut i fra det vi ser under inspeksjonen kan vi se tilstanden på rørene, og komme med et pristilbud. For og kunne utføre en rørinspeksjon trenger vi tilgang til rørene, dette kan være fra kum, septiktank, stakeluke i kjeller eller andre tilgangspunkter som måtte være tilgjengelige.

Rehabilitering av rør

Å bytte avløpsrør og stammer er noe av det mest omfattende arbeid som gjøres i et hus, og det finnes flere grunner til slik rehabilitering. For stammer og grenrør kan det være materialsvakhet pga elde, bevegelser i hus/ eller fundament, bygg- og anleggsvirksomhet eller gjentatt åpning av tette rør ved spyling, staking eller bruken av kjemiske avløps åpnere som f. eks Plumbo.

For bunnledninger, altså horisontale rør fra husets kjeller ut til kommunalt nett, er grunnen oftest materialsvakhet pga elde, frostsprengning/tele, anleggsvirksomhet som har foregått over rørene, røtter som har vokst inn i rørsprekker/skjøter.

Den vanligste grunnen til at rør må byttes er fordi de er blitt for gamle. Hvis du er ute i god tid og tar tak i problemene før de blir for store, kan du spare mye penger. Har ikke skaden blitt for stor kan du reparere skadene med rørfornying, fremfor å grave opp de gamle rørene og bytte dem. Rørfornying er noe man gjør for at man må, og alt for sjeldent før man må.

Rivning og pigging - NEI

Tradisjonelt må det rives og pigges for å frilegge og fjerne gamle rør før man kan installere nye. I dag er ikke dette nødvendig. I de fleste tilfeller kan vi nå legge nytt belegg inne i de gamle rørene. Ved å benytte de gamle rørene som støpeform for en ny, innvendig foring gir vi de gamle rørene samme funksjon og levetid som nytt rør. Dette er allerede utført i tusenvis av norske leiligheter og hus. Dette er noe vi har gjort i over 35 år.

Hvordan utføres rørfornying?

Med rørfornying slipper du å pigge opp kjeller, våtrom eller rive ned vegger i huset ditt. Rørfornying er en raskere metode, og  du kan bo og bruke huset ditt mens rehabiliteringen foregår. Denne metoden er også langt billigere enn de tradisjonelle metodene.

Før vi starter med rørfornying vil vi rense og klargjøre rørnettet. Vi blander en epoxyblanding og fører denne inn i en strømpe. Denne strømpen blir ført inn i en trommel. Epoxystrømpen blir tilpasset røret og dimensjonen på røret. Strømpen blir ført igjennom røret ved hjelp av trykkluft. Før vi fører strømpen inn i røret har Epoxystrømpen blitt valset slikt at expoxyblandingen blir fordelt jevnt over hele.

En expoxyblanding eller polyester harpiks blir tilført filtstrømpen,  og denne foringen herdes raskt. For å kutte hull mellom grenrør og stammen går vi inn med et kamera og robotkutter. Denne roboten vil skjære hull til grenrørene, og overgangene mellom stamme og grenrør vil bli forsterket med en hatt. Resultatet etter en fullført jobb er et fullverdig rør inne i det gamle røret med glatte overflater og lang levetid.

Er det behov for rørfornying hos deg?

Vi står klare til å hjelpe!