Rørinspeksjon

En innvendig film av rørene

Nytt Rør AS - Rørinspeksjon

Info

Rørinspeksjon er en innvendig film av rørene for å gi en tilstandsdokumentasjon av rørene. Ved inspeksjonen vil kunden få en rapport i henhold til Norvar standard (Norsk Vann) samt en kopi av filmen på DVD.

En film av rørene

Rørinspeksjon er en innvendig film av rørene for å gi en tilstandsdokumentasjon av rørene. Rørene ligger ofte nedgravd ute, eller de ligger skjult i vegger/gulv. Den beste måten å sjekke tilstanden til rørene er gjennom et kamera. Hvis du stadig har problemer med tette rør kan en rørinspeksjon finne årsaken til problemet.

Vi vil føre et kamera inn i rørene og filme fra innsiden. Ved å føre et kamera inn i rørene vil vi få et klart bilde av tilstanden inne i rørene. Resultatet av inspeksjonen kan gi oss en veiledning i hvor kostbart det blir å rette feilen, samtidig som det gir oss et bilde av hva feilen er og hvordan vi kan utbedre den. Ved inspeksjonen vil kunden få en rapport i henhold til Norvar standard (Norsk Vann), samt en kopi av filmen på DVD.

Kartlegg feilene

Rørinspeksjon benyttes for å kartlegge tilstanden på stikkledninger, drenering, luftekanaler, tanker med mer. En kartlegging av rørene kan forbygge feil, og oppdage feil i rørene før det blir store skader. Ved en rørinspeksjon kan vi oppdage feil som motfall, svanker med vannfylling, bruddskader, avleiringer, forstoppelser, gjøre lekkasjesøk, kartlegge rørtraseene, og ujevnheter i rørvegger. Vi bruker rørinspeksjon til etterkontroll av arbeid som er utført på rørene.

Nytt Rør AS har noe av det mest avanserte utstyret på markedet for å gjennomføre en rørinspeksjon. Dette gjøres derfor nøyaktig og effektivt. Nytt Rør AS er også medlem av Rørinspeksjon Norge (RIN).

Digital rørinspeksjon

Slitasje, korrosjon, og ytre påkjenninger kan svekke konstruksjonen på rørene, og føre til feil på rørledningene over tid. For å avdekke feil på rørene er en rørinspeksjon nødvendig. Ved å føre et kamera inn i rørtraseen gir det oss et klart bilde av situasjonen inne i rørene. Rørinspeksjonen har utviklet seg til å bli den viktigste metoden for dokumentasjon av kvalitet og funksjon for gamle og nye stikkledninger.

Stikkledninger fra 25mm og opp til 160mm kan filmes, med total lengde på opptil 100 meter i et strekk med stakekamera. For og kunne utføre en rørinspeksjon trenger vi tilgang til rørene, dette kan være fra kum, septiktank, stakeluke i kjeller eller andre tilgangspunkter som måtte være tilgjengelige. Herfra staker vi det aktuelle kamera så langt det er nødvendig. Vi rapporterer underveis og tar opp video digitalt.

Inspeksjon av de fleste typer rør

Med våre inspeksjonskameraer kan vi inspisere de fleste typer rør, eldre rør, samt nyanlegg. Vi har høy kompetanse innenfor det å tilpasse utstyr av høy kvalitet til det enkelte oppdraget, også med ex-kamera der det måtte kreves. Vi har også selvgående kameraer for inspeksjon av større dimensjoner, opptil 1600mm på 500 meter lengde i et strekk.

Rørinspeksjon av private stikkledninger er ofte brukt i forbindelse ved hus overdragelse og av forsikringsselskap ved eventuelle kloakkstopp o.l

Nytt Rør AS har operatører med erfaring fra Rørinspeksjon tilbake til 1990- tallet.

Ønsker du å vite tilstanden til dine rør?

Vi står klare til å hjelpe!