Legg til din overskrift her

Holdbarheten er…..

Hvor fort kan man bruke avløpet igjen….

må man flytte ut…

Må vi pigge opp eller rive…

Ja!
Stikkledninger fra 25mm og opp til 160mm kan filmes, med total lengde på opptil 100 meter i et strekk med stakekamera. For og kunne utføre en rørinspeksjon trenger vi tilgang til rørene, dette kan være fra kum, septiktank, stakeluke i kjeller eller andre tilgangspunkter som måtte være tilgjengelige. Herfra staker vi det aktuelle kamera så langt det er nødvendig. Vi rapporterer underveis og tar opp video digitalt. Du kan få en kopi av filmen på DVD.

Slitasje, korrosjon, og ytre påkjenninger kan svekke konstruksjonen på rørene, og føre til feil på rørledningene over tid. For å avdekke feil på rørene er en rørinspeksjon nødvendig. Før vi foretar en rørinspeksjon kan det være nødvendig å spyle rørene. På den måten kan vi bedre se hva som foregår inne i rørene. Ved å føre et kamera inn i rørtraseen gir det oss et klart bilde av situasjonen inne i rørene. Rørinspeksjonen har utviklet seg til å bli den viktigste metoden for dokumentasjon av kvalitet og funksjon for gamle og nye stikkledninger.

Med rørfornying slipper du å pigge opp kjeller, våtrom eller rive ned vegger i huset ditt. Rørfornying er en raskere metode, og du kan bo og bruke huset ditt mens rehabiliteringen foregår. Denne metoden er også langt billigere enn de tradisjonelle metodene.

Når testen har startet tar det ca 4 timer å utføre.

Trykkprøving er tidkrevende. Før selve testen kan utføres må ledningen fylles med vann og settes under driftstrykk i 24 til 48 timer. Hvor lang tid ledningen står under trykk er avhengig av dimensjonen og kvaliteten på rørene. 

Vi kan åpne og rense alle typer rør i alle dimensjoner med bruk av vann med høytrykk. Vi tilpasser vanntrykk, vannmengde og spyledyser til rørets dimensjon og tilstand. Det er dermed veldig viktig at høytrykksspyling av vannrør og avløpsrørene blir gjort av fagfolk. Hvis dette blir utført feil kan de gi skader på rørene og bygget.

Andre typiske oppdrag for høytrykksspyling er tining av fryste rør, rengjøring av vannrørene, spyling av overvannsledninger og stikkledninger, og spyling og rengjøring av brønner og sisterner.

Fortsatt ikke fått svar på det du lurte på?

Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne.

om