Høytrykkspyling

For åpning av tette rør

Info

I forbindelse med rørfornying eller åpning av tette rør er det viktig å foreta en kontrollert høytrykksspyling.

Metoden benyttes for åpning av tette rør. Videre kan vi fjerne slam, grus, avleiringer, røtter, rust og andre fremmedlegemer som tetter rørene.

Høytrykksrens er i stor grad utrykning til fortvilte mennesker som oppdager hvor viktig et velfungerende rørsystem er først når det ikke fungerer.

Vann med høytrykk

Til dette benytter vi vann med høyt trykk.Når det gjelder innvokste røtter, brukes fres og kutter i tillegg.

Vi kan åpne og rense alle typer rør i alle dimensjoner med bruk av vann med høytrykk. Vi tilpasser vanntrykk, vannmengde og spyledyser til rørets dimensjon og tilstand.

Høytrykkspyling er ofte nødvendig for å gjennomføre en tilfredsstillende rørinspeksjon.

Det å åpne tette avløp kontra å rense dem for avleiringer etc., krever forskjellig utstyr og er ganske ulike operasjoner. Rens av rør er nødvendig før man utfører en eventuell rørfornying.

Har du tette rør og trenger å åpne dem igjen?

Vi står klare til å hjelpe!